Συντάχθηκαν τα μητρώα αρρένων γεννηθέντων το 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2119/1993 περί μητρώων αρρένων, συντάχθηκαν από την επιτροπή καταρτισμού αυτών, οι κατάλογοι των άρρενων  τέκνων δημοτών Δήμου Τρικκαίων  γεννημένων το  έτος 2018 και  οι οποίοι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Καλούνται  οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και σε χρονικό  διάστημα 10 ημερών να μας υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους , σε απλό χαρτί, περί εγγραφής παραληφθέντων , εσφαλμένων εγγραφών κτλ.

Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 24313-51163 (κ. Ευαγ. Ζάχος) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bzaxos@trikalacity.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ