Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος
Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
Καλή, Κάλη


Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Οσίου Αχιλλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής

πηγή :https://www.eortologio.net/year/2019/month/5/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ