Σήμερα Γιορτάζουν

Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα
Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα *
Αυγή, Αυγούλα

Αγίου Βλασίου Ιερομάρτυρος, Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας

πηγή :https://www.eortologio.net/year/2019/month/2/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ