Προτιμούν τη διαθήκη οι Βολιώτες αντί γονικής παροχής ή δωρεάς

Ενώ πλησιάζει η λήξη άλλης μιας προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών στο Κτηματολόγιο για δικαιώματα που κατέχουν ιδιοκτήτες ακινήτων, χαμός γίνεται στο Ειρηνοδικείο Βόλου με τις δημοσιεύσεις διαθηκών. Εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στη Μαγνησία, που αγωνιούν να τακτοποιήσουν τις κληρονομιές τους, σπεύδουν να δημοσιεύσουν διαθήκες ή να λάβουν πιστοποιητικό δημοσίευσης διαθήκης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου φέτος είχαν δημοσιευθεί 785 διαθήκες, έναντι 670 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (αύξηση 15% περίπου). Να σημειωθεί ότι πέρυσι ολόκληρη τη χρονιά είχαν δημοσιευθεί 867 διαθήκες.

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του Ειρηνοδικείου Βόλου, μέχρι τις 10 του τρέχοντα μήνα είχαν εκδοθεί 4.354 πιστοποιητικά διαθήκης, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα είχαν εκδοθεί 3.590 (αύξηση 18% περίπου).
Η γονική παροχή και η δωρεά ακινήτου κοστίζουν περισσότερο από τη σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης, αλλά πέραν αυτού του λόγου, φέτος η αύξηση αποδίδεται και στο Κτηματολόγιο, που βρίσκεται σε εξέλιξη για περιοχές της Μαγνησίας.

«Η μεγάλη, το τελευταίο διάστημα, αύξηση στις δημοσιεύσεις διαθηκών (μυστικές, δημόσιες, ιδιόγραφες) έχει κατ’ ουσία, την εξήγησή της στην «αγωνία» κληρονομούμενων (όσο είναι ακόμα στη ζωή) και κληρονόμων να τακτοποιήσουν, εν μέσω βαριάς φορολογίας από το έτος 2012 κυρίως και μέχρι σήμερα, υποχρεώσεις ΕΝΦΙΑ και φόρων κληρονομίας που θα προκύψουν μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου προσώπου», επισημαίνει μεταξύ άλλων η συμβολαιογράφος Ελένη Πολυχρονάκη-Πίσπα.

Και προσθέτει: «Έτσι, οι συγγενείς (κληρονομούμενος εν ζωή και κληρονόμοι) προβαίνουν σε ένα είδος τακτοποίησης της περιουσίας πριν τον θάνατο του κληρονομούμενου, με κατάρτιση διαθήκης (αντί άλλης συμβολαιογραφικής πράξης), προκειμένου να αποφύγουν τη μελλοντική επιβάρυνση των κληρονόμων με φόρο κληρονομίας, ο οποίος μπορεί να επιμεριστεί, αν, με την διαθήκη, κληρονομήσουν περισσότερα πρόσωπα. Η ίδια ελάφρυνση θα ισχύσει και για τον ΕΝΦΙΑ, με ταυτόχρονη, μέσω της διαθήκης, διανομή της περιουσίας του κληρονομούμενου. Εξάλλου, η διαθήκη παρέχει τη δυνατότητα στον κληρονόμο, να «παρατείνει» χρονικά τις προθεσμίες αποδοχής και αποποίησης της κληρονομίας, που είναι έξι και τέσσερις μήνες αντίστοιχα, δεδομένου ότι οι εν λόγω προθεσμίες, και στις δύο περιπτώσεις, εκκινούν από τον χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης και όχι από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου προσώπου.

Επιπλέον, και ειδικά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κληρονομούμενος βαρύνεται με χρέη (τράπεζες – δημόσιο κ.λπ), εφόσον αυτός με τη διαθήκη του έχει κατονομάσει ως κληρονόμο του έναν μόνον από τους περισσότερους συγγενείς του (που θα τον κληρονομούσαν εφόσον δεν υπήρχε διαθήκη), δίνεται η δυνατότητα, μόνον στο πρόσωπο αυτό, που προφανώς έχει την οικονομική δυνατότητα, να αποδεχθεί την κληρονομία και να τακτοποιήσει και τα χρέη του κληρονομούμενου. Εάν, δηλαδή, δεν υπήρχε διαθήκη, ο επιμερισμός, τόσο της κληρονομούμενης περιουσίας, όσο και των χρεών, σε περισσότερους κληρονόμους που πιθανώς δεν έχουν, όλοι, την ίδια οικονομική δυνατότητα, θα οδηγούσε σε αποποίηση της κληρονομίας από όλους».

Συμφέρουν
Το κόστος για σύνταξη και δημοσίευση μιας διαθήκης κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 100 μέχρι 150 ευρώ, ενώ για μια γονική παροχή μπορεί να φθάσει και τις 3.500 ευρώ, ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας που μεταβιβάζεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος μεταβίβασης. Οι διαθήκες κατανέμονται σε τέσσερα είδη: Στις δημόσιες, τις ιδιόγραφες, τις μυστικές και τις έκτακτες. Η δημόσια διαθήκη συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου και παρουσία τριών μαρτύρων.

Η ιδιόγραφη συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη. Η μυστική συντάσσεται από τον ίδιο τον διαθέτη και στη συνέχεια παραδίδεται η διαθήκη από τον διαθέτη σε συμβολαιογράφο, παρουσία τριών μαρτύρων. Το κόστος της πράξης κατάθεσης της μυστικής διαθήκης κυμαίνεται από 35 μέχρι 50 ευρώ. Η έκτακτη διαθήκη συντάσσεται σε πλοίο από ναυτικό και παραδίδεται στον πλοίαρχο (χωρίς κόστος), καθώς και σε εκστρατείες από στρατευμένους, που τις παραδίδουν στον ανώτερο αξιωματικό τους ή είναι στρατιωτική, εφόσον ο στρατευμένος είναι εγκλωβισμένος, πολιορκούμενος κ.αλ. Κι αυτή παραδίδεται στον ανώτερο αξιωματικό του.

Όπως σημειώνει η κ. Ελένη Πολυχρονάκη – Πίσπα «με τις διαθήκες «τακτοποιούνται» κατά κάποιο τρόπο και οι τίτλοι των ιδιοκτητών ενόψει Κτηματολογίου. Τούτο συμβαίνει στις περιπτώσεις προσώπων που είχαν μεν κληρονομήσει ακίνητα και τα χρησιμοποιούσαν, χωρίς όμως να έχουν συμβόλαιο στο όνομά τους.

Έτσι, με την δημοσίευση της διαθήκης του συγγενικού τους προσώπου που έφυγε από τη ζωή, τους δίδεται πλέον η δυνατότητα κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής της κληρονομίας, την οποία, ως τίτλο ιδιοκτησίας πλέον, προσκομίζουν (με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) στις Υπηρεσίες του Εθνικού Κτηματολογίου για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας τους».

Πηγή: e-thessalia.gr

πηγή :https://www.onlarissa.gr/2019/10/20/protimoyn-ti-diathiki-oi-voliotes-anti-gonikis-parochis-i-doreas/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ