Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος
Λάζαρος, Λάζος

Σάββατο του Λαζάρου, Αγίου Ζακχαίου του Αποστόλου

πηγή : https://www.eortologio.net/year/2019/month/4/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ