Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Γαληνός, Γαλήνη
Νίκη *
Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία
Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας, Αγίας Χιόνας

πηγή :https://www.eortologio.net/year/2019/month/4/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ