Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *


Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό
Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων

πηγή :https://www.eortologio.net/year/2019/month/3/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ