Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Κλώντια, Κλόντια, Κλαύδια, Κλό
Ροδιανός, Ροδινός, Ροδίνης, Ρόδης, Ροδιανή, Ροδιάνα, Ροδή, Ροδία

Αγίας Κλαυδίας, Αγίου Ροδιανού


Διεθνής Ημέρα της Γης
Παγκόσμια Ημέρα Αποχής από το Κρέας
Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας
Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα Παιδιά και τους Νέους
Διεθνής Ημέρα Γαλλοφωνίας

πηγή :https://www.eortologio.net/year/2019/month/3/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ