Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν

Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα,Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης, Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα

Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων

πηγή:https://www.eortologio.net/year/2019/month/3/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ