Προσλήψεις στο Εργοστάσιο Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε. ζητά να προσλάβει προσωπικό.

Οι προσλήψεις αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

  1. Πτυχιούχο Κτηνιατρικής Σχολής (θέση 1).
  2. Πτυχιούχους Τεχνολόγων Τροφίμων (θέσεις 3).
  3. Πτυχιούχους Γαλακτοκομικής Σχολής (θέσεις 2).

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ/Γαλακτοκομικής Σχολής.

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών έως και 22/11/2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην έδρα της ΤΡΙΚΚΗ, 3ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Καρδίτσας (1ος όροφος, γραμματεία) ή ηλεκτρονικά στο e mail: sales@trikki.com.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ