Μικροί άγγελοι

Μικροί άγγελοι


Πώς λέγονται οι θηλυκοί μικροί άγγελοι;
Μικρές αγγελίες.

πηγή :http://www.anekdota.gr/view.php?joke=2203

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ