Μακεδόνες ψήστες

Μακεδόνες ψήστες


Πως λέγονται οι Μακεδόνες που ψήνουν μπριζόλες?

Θρακομακεδόνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ