Καθηγητής

Καθηγητής


– Τι θα γίνει ο Χαρούλης όταν μεγαλώσει;
– Καθηγητής!
– Τι λες, έχει προτίμηση στα φιλολογικά μαθήματα;
– Όχι ακριβώς. Θέλει να βρει μια δουλειά που να έχει πέντε μήνες το χρόνο άδεια!

πηγή :http://www.anekdota.gr/view.php?joke=1310

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ