Η χορωδία του Ωδείου Κολόβα στο Βερολίνο

Η χορωδία του Ωδείου Κολόβα ύστερα από πρόσκληση της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Βερολίνου θα βρίσκεται στο Βερολίνο από 5-10 Ιουλίου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Συνάντηση και Συνεργασία Εφηβικών Χορωδιών».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ