Φωτιά

Φωτιά


(στο σπίτι του Μήτσου)-ΕΕ!!! Μήτσο κάνουμε μια πλάκα στην πυροσβεστική?
Μήτσος:Εντάξει ρε φίλε.
-(παίρνουν την πυροσβεστική)Ντριν Ντριν.
Πυροσβεστική:Παρακαλώ.
Μήτσος:Βοήθεια φωτιά φωτιά!!!!
Πυροσβεστική:Ερχόμαστε αμέσως.
Στο σπίτι του Μήτσου:Μπαίνει μέσα η πυροσβεστική και λέει που είναι η φωτιά!!!!
Μήτσος:Εδώ στο τζάκι!!!!!!!!

πηγή :http://www.anekdota.gr/view.php?joke=7175

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ