Αιτήσεις για την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων

Ο Δήμος Τρικκαίων και ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής Τρικάλων συνεργάζονται για τη συμμετοχή νέων μουσικών στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων. Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 6 έως 24 ετών, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Τρικάλων, σπουδαστές μουσικής, μαθητές του Μουσικού Σχολείου, νεαρούς μουσικούς, και οποιονδήποτε ανεξάρτητο νεαρό μουσικό, που θα ήθελαν να γίνει μέλος της ΣΟΝ Tρικάλων. Για να γίνει αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να συμπληρώσει τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής στη ΣΟΝ και να την καταθέσει στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων (Πνευματικό Κέντρο, 1ος όροφος) μέχρι και την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019.

Πριν την κατάθεση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι και οι γονείς/ κηδεμόνες θα πρέπει να λάβουν γνώση του Καταστατικού Οργάνωσης – Λειτουργίας (ΚΟΛ ) της ΣΟΝ.

Η Αίτηση Συμμετοχής, Ο Κανονισμός Οργάνωσης- Λειτουργίας (ΚΟΛ) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Τρικάλων και στο μενού της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/ ενώ επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να τα παραλάβουν εκτυπωμένα και από το Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Στον ΚΟΛ αναφέρονται ο Σκοπός και οι Δράσεις της ΣΟΝ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να στείλει το υποψήφιο μέλος, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.sfmt.gr/aitisi-symmetoxis-son/, είτε να την υποβάλει ιδιοχείρως στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής στην ΣΟΝ θα γίνει έπειτα από ακρόαση από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ορχήστρας και Μαέστρο των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ κ. Δημήτρη Κτιστάκη.

Τόπος Ακρόασης: Η διαδικασία των ακροάσεων θα πραγματοποιηθεί στη Δωροθέα Σχολή                      (κτίριο   Φιλαρμονικής Τρικάλων, στην οδό Σαράφη).

Ημερομηνία:  Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019, ώρα 10:00.

Το Μουσικό Σχολείο, τα Ωδεία, αλλά και όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης παρακαλούνται να συνδράμουν την συλλογική αυτή προσπάθεια για ανανέωση των μελών της ΣΟΝ.

Πληροφορίες στα τηλ.:   6998377332 Ευαγ. Ρουσιαμάνης  και 6976802338 Μ. Μητσοπούλου

Με την παρούσα  σας γνωρίζω πως επιθυμώ να λάβω μέρος στις ακροάσεις για την στελέχωση της  ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ –ΣΟΝ των ΦΜΤ και σας παρακαλώ να εξετάσετε την δυνατότητα να γίνω μέλος της.

Τα στοιχεία μου παρατίθενται κατωτέρω

 

 1. Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………….
 2. Όνομα πατρός: …………………………………………………………………………………………..
 3. Όνομα μητρός: ………………………………………………………………………………………….
 4. Ηλικία / Ημερομηνία γέννησης: …………………………………………………………………..
 5. Ακαδημαϊκές σπουδές/Ακαδημαϊκό Ίδρυμα:
  …………………………………………………………………………………………………………………
 1. Μουσικές σπουδές:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Επίπεδο Μουσικών Σπουδών:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 1. Όργανα /Επίπεδο:

(α) ……………………………………………………………………………………………………………

(β)…………………………………………………………………………………………………………….

(γ)……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Ωδείο φοίτησης: ………………………………………………………………………………………..
 2. Συμμετοχή σε  μουσικά σχήματα: ………………………………………………………………..

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

 1. Δνση Οικίας: …………………………………………………………………………………………….
 1. Τηλ αιτούντος σταθερό: …………………………………..  κινητό: ……………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………

 1. Τηλ γονέα / κηδ σταθερό: ………………………………… κινητό: ……………………………

Email: ………………………………………………………………………………………………………

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΟΝ (*)

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι όλους τους όρους του ΚΟΛ της ΣΟΝ.

Ο δηλών /δηλούσα

___________________ (ημερομηνία, ονοματεπώνυμο & υπογραφή)

 

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα δήλωση υπογράφεται από τα ενήλικα υποψήφια μέλη ή από τους γονείς /κηδεμόνες των ανηλίκων υποψηφίων μελών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω προσωπικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εύρυθμη λειτουργία της ΣΟΝΤ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ