Ευχαριστούν τον Άκη Αναστασίου οι καθαρίστριες

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο των Σχολικών Επιτροπών δήμου Τρικκαίων, κ. Βάιο (Άκη) Αναστασίου για την άμεση ανταπόκριση και βοήθεια που προσέφερε με τις ενέργειες που έκανε σχετικά με τη χρηματοδότηση και κατά συνέπεια τη διευθέτηση της ροής της μισθοδοσίας μας.

Για τη Διοίκηση του Σωματείου

 Η Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας

Τραγάνη Σταματία   Γρηγορίου Αικατερίνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ