Άντρες

Άντρες


Πόσοι χωρισμένοι χρειάζονται για ν αλλάξουν μια λάμπα;
Κανείς. Ποτέ δεν καταφέρνουν να πάρουν το σπίτι.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ