Σήμερα γιορτάζουν

8 Πέμπτη
-Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *
Γενέθλιος
Σκιαδενή
Τσαμπίκος, Τσαμπίκα, Μίκα

-Γέννηση της Θεοτόκου

-Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη του Αναλφαβητισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ