Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν
Λαυρεντίου, Ξύστου πάπα Ρώμης, Ιππολύτου μάρτυρος, Ευλαμπία, Ηρώ, Ιππόλυτος, Λαυρέντης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ