Γυναικεία Ασθένεια

Γυναικεία Ασθένεια


Γραφείο γιατρού, Ρώμη:
«SPECIALIST IN WOMEN AND OTHER DISEASES»
«Ειδικός στις γυναίκες και σε άλλες ασθένειες»

πηγή : anekdota.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ