Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον  Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων

Από τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων γνωστοποιείται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες τις 8 και 9 Νοεμβρίου 2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Νοεμβρίου 2017.

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπλουγούρας Χρήστος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Φαλτάκας Αθανάσιος
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κόκκας Χρήστος

 

4 ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούτσιας Στυλιανός
5 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κέμος Κωνσταντίνος
6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Ντέλλας Αθανάσιος
7 ΜΕΛΟΣ Κωνσταντινίδου Ιωάννα

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ