Επικράτησε η Μαρία Σιουπέρη έναντι του Γιώργου Γεωργίου στη ΔΗΜ.Τ.Ο. Ν.Δ. Καλαμπάκας

Η Μαρία Σιουπέρη επικράτησε έναντι του επί σειρά ετών προέδρου της τοπικής οργάνωσης Γιώργου Γεωργίου με 259 ψήφους έναντι 167 στη ΔΗΜ.Τ.Ε. Ν.Δ. Καλαμπάκας.

 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο         538

Ψήφισαν                                                          447

Άκυρα ψηφοδέλτια                                         –

Λευκά ψηφοδέλτια                                       21

Έγκυρα ψηφοδέλτια                                    426

 

                                                    Έλαβαν

Α/Α   Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο       Σταυροί προτίμησης

1     ΣΙΟΥΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ του Ηλία                            259  (60.8%)

2     ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου             167  (39.2%)

Εκλέγεται η πρώτη από τους παραπάνω υποψήφιους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ