Στο 32% το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας στη Θεσσαλία

Βάσει των αποτελεσμάτων του προγράμματος ΕΥΖΗΝ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα  του προγράμματος ΕΥΖΗΝ για την περίοδο 2013-2014 που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της χώρας και το οποίο αποσκοπεί στην διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης παιδιών και εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Βάσει των αποτελεσμάτων που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, στην Θεσσαλία, το ποσοστό των παχύσαρκων παιδιών, ανέρχεται στο 32%. Μάλιστα, με βάση την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του προγράμματος, η Θεσσαλία κατατάσσεται στις περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας στα παιδιά.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ, για το σχολικό έτος 2013 -2014 όπου συμμετείχαν περίπου 500.000 μαθητές από 4.792 σχολεία της χώρας, επιβεβαιώνουν τα υψηλά ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών σε όλη την Επικράτεια. Οι περιφέρειες της Ελλάδας με τα υψηλότερα ποσοστά ήταν του Νότιου Αιγαίου 39%, του Βορείου Αιγαίου 37% και της Κρήτης 36%, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών καταγράφηκαν στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, 30%, της Θεσσαλίας, 32% και της Ηπείρου, 33%.

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, η ραγδαία αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας οφείλεται κυρίως σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και συγκεκριμένα στις διατροφικές συνήθειες και τις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας των παιδιών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν πως ένα μεγάλο ποσοστό των μαθητών της χώρας, 64% φάνηκε να απέχει σε μεγάλο βαθμό από το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας και περίπου οι μισοί μαθητές της χώρας, 45%, δεν είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Όμως, παρατηρήθηκε πως οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, όπως η περιφέρεια Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, είχαν και τα χαμηλότερα ποσοστά, 55%, παιδιών με ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας συγκριτικά με άλλες. Ιδιαιτέρως  χαμηλό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας παρουσίασαν και τα παιδιά του νομού Αττικής, αφού μόνο το 48% του συνόλου των παιδιών που μετρήθηκαν είχαν ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, οι περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών με ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας ήταν αυτές της Δυτικής Μακεδονίας, 61% και της Ηπείρου 59%, σε συμφωνία δηλαδή με τα χαμηλότερα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας συγκριτικά με άλλες περιφέρειες.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του προγράμματος αξιολόγησης στο πλαίσιο του ΕΥΖΗΝ για το έτος 2013-2014 επιβεβαιώνουν τις ανησυχητικές επιδόσεις της Ελλάδας σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης παχυσαρκίας και τις συνήθειες διατροφής και σωματικής δραστηριότητας των παιδιών και εφήβων και υπογραμμίζουν την ανάγκη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων προαγωγής υγείας στα σχολεία της χώρας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ