Ας μετρηθούμε! Τα άτομα με αναπηρία εμφανίζονται πλέον στην ΕΛΣΤΑΤ

Δικαιώνεται ο αγώνας την ΕΣΑμεΑ που διεκδικεί χρόνια τα ΑμεΑ χρόνια πάθηση και οι οικογένειες τους να μην απουσιάζουν από τις έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ. Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν τους πλέον αόρατους πολίτες, που απουσιάζουν συστηματικά από τις πολιτικές και τους σχεδιασμούς όλων των Υπουργείων και των Περιφερειών, σε αντίθεση μέ άλλες ομάδες (μονογονικές οικογένειες, Ρομά κλπ) για τις οποίες – αν και μικρότερες πληθυσμιακά  – υπάρχουν εκτενείς αναφορές βασισμένες σε έρευνες, δείκτες και συγκρίσιμα στοιχεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη και παρακολούθηση συγκεκριμένων πολιτικών για την υποστήριξη τους. Η έλλειψη αυτή στις σημερινές συνθήκες κρίσης είναι ιδιαίτερα αισθητή σε νευρολογικούς τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, όπως η ανεργία και η φτώχεια.Έτσι στην παρουσίαση πχ στατιστικών δεικτών για την ανεργία, δεν υπήρξε και συνεχίζει να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά για την ανεργία των ΑμεΑ, η οποία ακολούθως οδηγεί και στην απουσία στοχευμένων πολιτικών για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Ανάλογη είναι η έλλειψη δεικτών και στοιχείων για την φτώχεια που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναπηρία. Με την ανακοίνωση της  ΕΛΣΤΑΤ  ΑΙΡΕΤΑΙ ΑΥΤ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΔΙΚΙΑ.
Η ΕΛΣΤΑΤ σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ συμπεριέλαβε σε έρευνες νοικοκυριών που διενεργεί, ερωτήματα εστιασμένα στα ΑμεΑ.. Ειδικότερα:
1) στην Εθνική Έρευνα Υγείας έτος 2014 ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή

* των ΑμεΑ και πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση – ενασχόληση τους,

* των περιορισμών σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες (όραση, ακοή, κινητικότητα κάτω και άνω άκρων).- ύπαρξης ή μη αυτονομίας για δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας και δραστηριότητες κάλυψης αναγκών νοικοκυριού.Επιπλέον καταγράφει το είδος της βοήθειας (βοήθεια από συγγενείς, βοήθεια από άτομο που δεν αμείβεται, βοήθεια από άτομο που αμείβεται, βοήθεια στο πλαίσιο οργανωμένου προγράμματος) που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού δυσκολία για τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
* των προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές νομικών εγκαταστάσεων
δομών υγείας και σε υπηρεσίας υγείας γενικότερα.
2) Στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών έτους 2015, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή

* των ΑμεΑ και των
προβλημάτων προσβασιμότητας στην κατοικία και γενικά στην περοχή που
διαμένουν.

* των οικονομικών δυνατοτήτων  των νοικοκυριών των ΑμεΑ για
παρεμβάσεις αποκατάστασης στην κατοικία τους.

* του ελάχιστου εισοδήματος για να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των ΑμεΑ

* προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές νομικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με
την εργασία τους

* της αποστέρησης υλικών αγαθών που σχετίζονται με την αναπηρία.
Τα πρώτα αποτελέσματα των ανωτέρω θα είναι  ερευνών θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2015. Παράλληλα η ΕΛΣΤΑΤ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, όπως και άλλους Δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται συναφή θέματα με στόχο ερωτήματα που αφορούν τα ΑμεΑ να περιληφθούν και σε άλλες έρευνες.

Αναγνωστόπουλος Κων/νος Πρόεδρος την ΑμεΑ Τρικάλων ‘Η ΑΡΩΓΗ’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ