Ο Δήμαρχος

Η φιλανθρωπία

Η εξυπνάδα

Έγγαμος βίος

Η όμορφη χήρα