Πειραματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού μέσω Erasmus

Το Νηπιαγωγείο Ριζαριού Τρικάλων είναι ένα σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο προσφέρει στους μαθητές του, ανεξάρτητα από το φύλο ή την εθνικότητα ίσες ευκαιρίες για ολόπλευρη ανάπτυξη, και ομαλή κοινωνικοποίηση και ποιοτική εκπαίδευση, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, όπου θα ζήσουν. Κατά καιρούς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Πειραματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο Ριζαριού μέσω Erasmus.