Το… ευ ζην των Τρικαλινών μαθητών

Τι έδειξαν τα Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών για το Νομό Τρικάλων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

​Μπορεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών» για το σχολικό έτος 2015-16, τα ποσοστά υπέρβαρου και παχυσαρκίας στα παιδιά να παραμένουν ιδιαιτέρως υψηλά στη χώρα μας, εντούτοις, στο Νομό Τρικάλων το μεγαλύτερο ποσοστό των  μαθητών διατηρούν δείκτες κανονικού βάρους.

Της Βιβής Μαργαρίτη

Στο πρόγραμμα αξιολόγησης συμμετείχαν 36.208 μαθητές, από 632 σχολεία της Ελλάδας (εκ των οποίων 622 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν το 21,1% και το 8,3% των Ελλήνων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογήθηκαν ως υπέρβαροι και παχύσαρκοι, αντιστοίχως, ενώ η παχυσαρκία ήταν πιο συχνή στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια (8,6% έναντι 7,9%). Οι περιφέρειες της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά υπέρβαρων παιδιών (νηπιαγωγείου και δημοτικού), ήταν αυτές του Βόρειου Αιγαίου (49,6%), των Ιονίων Νήσων (34,6%), και της Κρήτης (32,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στις περιφέρειες της Αττικής, και της Δυτικής Ελλάδας με 24,8% και 26,5%, αντίστοιχα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται στο 28%.

Στα Τρίκαλα

Στο Νομό Τρικάλων:

  • περίπου το 70% των αγοριών και το 75% των κοριτσιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έχουν κανονικό βάρος.
  • Λιποβαρή είναι τα αγόρια στο 5% περίπου και τα κορίτσια στο 4%.
  • Υπέρβαρα το 30% των αγοριών και το 25% των κοριτσιών και
  • Παχύσαρκα περίπου το 8% των αγοριών και το 10% των κοριτσιών.

Σωματική δραστηριότητα

Αναφορικά με τις συνήθειες σωματικής δραστηριότητας, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, υιοθετούν έναν καθιστικό τρόπο ζωής, καθώς ένα ποσοστό 40,7% των μαθητών εμφάνισαν μη ικανοποιητικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σε σχέση με τα συνομήλικα αγόρια, έχοντας μη ικανοποιητικό επίπεδο σε ποσοστό 44,1% έναντι 37,8% του αντίστοιχου των αγοριών.

Πάντως σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το Νομό Τρικάλων η εικόνα είναι διαφορετική καθώς το 77% περίπου των αγοριών και το 58% των κοριτσιών παρουσιάζουν ικανοποιητικό δείκτη σωματικής δραστηριότητας, ενώ μη ικανοποιητικό δείκτη σωματικής δραστηριότητας εμφανίζει το 25% των αγοριών και το 43% των κοριτσιών.

Σε ό,τι αφορά το χρόνο που βλέπουν τηλεόραση, παίζουν βιντεοπαιχνίδια, τάμπλετ κ.α. το 16% των αγοριών και το 10% εμφανίζονται να υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια.

Διατροφικές συνήθειες

Στα Τρίκαλα οι μαθητές φαίνεται πως έχουν σχετικά καλές διατροφικές συνήθειες καθώς το 62% των κοριτσιών και το 59% των αγοριών υιοθετούν σε ικανοποιητικό βαθμό τη Μεσογειακή διατροφή.

Η εικόνα σε επίπεδο χώρας σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς μόλις το 34% των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας εμφανίζουν μια ικανοποιητική προσκόλληση στη Μεσογειακή δίαιτα κατά το σχολικό έτος 2015-16. Τα αγόρια δε, φαίνεται να έχουν σημαντικά χαμηλότερο βαθμό υιοθέτησης της Μεσογειακής δίαιτας από ότι τα κορίτσια (71,6 και 61,6% αντίστοιχα).

Οι Περιφέρειες της χώρας των οποίων οι μαθητές των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών τους, απέχουν σε υψηλότερο βαθμό από το πρότυπο της Μεσογειακής δίαιτας είναι: του Βορείου Αιγαίου (66,2%), της Κεντρικής Μακεδονίας (61,2%), της Κρήτης (60,5%) και των νησιών του Νοτίου Αιγαίου (60,2%).

Δημοσιευμένο στη ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ