Συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Παιδείας με «Το Βήμα της Κυριακής»

Συνεχίζεται η συνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Παιδείας με την εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής» με την επανέκδοση παλιών αλφαβηταρίων και αναγνωστικών του Ελληνισμού της Διασποράς. Την Κυριακή 5/11/2017 θα κυκλοφορήσει με το Βήμα της Κυριακής  το Αναγνωστικό της Β’ Δημοτικού για τα Ελληνόπουλα της Σμύρνης με τον τίτλο «Παιδική Διάπλασις» και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επανεκδόσεις  Αναγνωστικών και Αλφαβηταρίων για τα Ελληνόπουλα της Αμερικής , Κωνσταντινούπολης, Αλεξάνδρειας  και Βουκουρεστίου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ