Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Τρίτη 15 Μαϊου Γιορτάζουν
Αχίλλιος, Αχιλλέας, Αχίλιος, Αχίλειος, Αχίλλειος
Παχώμιος, Παχούμιος, Πάχος
Καλή, Κάλη

-Οσίου Αχιλλίου, Οσίου Παχωμίου του Μεγάλου, Οσίας Καλής

-Διεθνής Ημέρα Οικογένειας
-Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ