Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν
Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας, Αμβρόσιος, Αμβροσία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ