Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν
Νικολάου επισκόπου Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, Νικόλαος, Νικολέτα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ