Σήμερα Γιορτάζουν

Σήμερα Γιορτάζουν
Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ