Σήμερα Γιορτάζο

Σήμερα Γιορτάζουν
Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας, Χαρίσης, Νίκης, Γαληνής, Καλλίδος, Νουνεχίας μαρτύρων, Λάζαρος, Γαλήνη, Χιονάτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ