Με πρόστιμα απειλούνται όσοι δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους

Tα εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που βρίσκονται στο Δήμο Τρικκαίων είναι δεκάδες. Tο πρόβλημα είναι μεγάλο στην πόλη και οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται πολλοί. Ειδικά το καλοκαίρι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά έντονο καθώς με τις υψηλές θερμοκρασίες η δυσοσμία κι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνονται. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Τρικκαίων έχει εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τους δημότες να προβούν σε καθαρισμό τους.

Η σχετική ενέργεια του Δήμου προβλέπεται από κείμενες διατάξεις (άρθρο 94 παρ. 1 εδάφιο 26 του «Καλλικράτη» και 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη). Και αφορά ουσιαστικά στην εμπλοκή του Δήμου στη διαδικασία αποψίλωσης, η οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιάς.

Αποψίλωση

Ο Δήμος Τρικκαίων καλεί όλους τους πολίτες που με οποιονδήποτε τρόπο κατέχουν οικόπεδο ή ακάλυπτο χώρο, να προβούν στην αποψίλωση τους. Η σχετική προθεσμία αφορά στο διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015 και δεν αφορά σε άπαξ καθαρισμό, αλλά σε συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των χόρτων. Επισημαίνεται ότι στους χώρους αυτούς, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
«Είναι πολύ σημαντικό, όλοι μας να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην αποτροπή της εμφάνισης κινδύνων πυρκαγιάς. Η πρόνοια του νόμου αναφέρεται σε επιβολή προστίμων και ποινικών κυρώσεων, αλλά οι τρικαλινοί μπορούμε να αποδείξουμε ξανά τον σεβασμό μας στο περιβάλλον, συμμετέχοντας σε μια διαδικασία που βελτιώνει τη σχέση μας με την καθαριότητα και την πρόληψη» αναφέρει η πρόεδρος της ΔΚ Τρικκαίων κ. Ιωάννα Σιάφη.

Διαδικασία

Όσον αφορά τη διαδικασία, αμέσως μετά την ειδοποίηση που θα λάβει ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει, σε διάστημα 10 ημερών να προβεί στην αποψίλωση. Αν δεν το πράξει, οι υπηρεσίες του Δήμου καθαρίζουν τον χώρο, αλλά στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται, σύμφωνα με τον νόμο, ποινικές (από την Πυροσβεστική Υπηρεσία) και διοικητικές κυρώσεις (από τον Δήμο), δηλαδή η σχετική δαπάνη, αλλά και πρόστιμο.
Ο κάθε τρικαλινός πολίτης μπορεί να επικοινωνεί για το συγκεκριμένο θέμα, στους αριθμούς τηλεφώνων 2431351224-2431351225, του τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

Εστίες μόλυνσης

Είναι γεγονός ότι κάθε άνοιξη πολλά οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίζονται από τους ιδιοκτήτες τους με αποτέλεσμα όταν πυκνώνει η βλάστηση μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης δημιουργούν πρόβλημα στους περίοικους αλλά κι ελλοχεύουν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ