Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών η Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Δημοσιεύτηκε  το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1273/10 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, που αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών.

Το ΦΕΚ έχει ως εξής:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ