Αλλαγή σκυτάλης στον Δήμο Τρικκαίων-Ανέλαβαν καθήκοντα οι νέοι αντιδήμαρχοι

Αλλαγής σκυτάλης από σήμερα στον Δήμο Τρικκαίων όπου αναλαμβάνουν καθήκοντα οι νέοι αντιδήμαρχοι. Από την ανακοίνωση των ονομάτων τους και μετά έχουν προβεί σε ενημέρωση από τους προκατόχους τους για τα τρέχοντα ζητήματα και τις εκκρεμότητες και πλέον είναι προετοιμασμένοι για να καθίσουν στις καρέκλες των αντιδημάρχων, ως «νέοι υλοποιητές της πολιτικής του Δήμου» όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου. Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι κ.κ. Χρήστος Μπούρας, Παναγιώτης Ντιντής, Σοφία Αλεστά, Σωτήρης Σακκάς κι Άκης Αναστασίου οι οποίοι αντικαθιστούν τους Ελένη Πούλιου, Χρήστο Γούλα, Ντίνα Δήμα, Δημήτρη Βασταρούχα κι Έφη Λεβέντη. Εκείνοι που παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους είναι οι Κώστας Ψύχος, Ελένη Κογιάννη κι Αχιλλέας Λασπάς.

Αντιδημαρχίες

Ειδικότερα οι αντιδημαρχίες έχουν ως εξής:

 • Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (Α’ Τομέας): Αχ. Λασπάς
 • Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (Β’ Τομέας): Χρήστος Μπούρας
 • Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος: Παναγιώτης Ντιντής
 • Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων & Υπηρεσιών: Σοφία Αλεστά
 • Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας: Σωτήρης Σακκάς
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Ελένη Κογιάννη
 • Αντιδήμαρχος Κοιν. Μέριμνας – Εμπορίου & Αναπτ. Υπαίθρου: Κώστας Ψύχος
 • Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας: Άκης Αναστασίου

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δήμαρχου Τρικκαίων για τα καθήκοντα των νέων αντιδημάρχων. Η θητεία των νέων αντιδημάρχων θα διαρκέσει από τις 29 Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.
Αναλυτικά τα καθήκοντα είναι:

 1. Ο Σωτήρης Σακκάς είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, εκτός της διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων

 1. Ο Παναγιώτης Ντιντής είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
  – Του Τμήματος Πρασίνου και Κηποτεχνίας της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
  – Του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
  – Όλων των θεμάτων διαφήμισης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας
  – Όλων των θεμάτων διαχείρισης και λειτουργίας των κοιμητηρίων του Τμήματος Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.

β) Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν: την ποιότητα ζωής, τις παιδικές χαρές, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και των χωριών του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Η Σοφία Αλεστά είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων και Υπηρεσιών, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

– Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

– Της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

– Του αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

– Όλων των θεμάτων απασχόλησης του Τμήματος Εμπορίου & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρασίνου & Τοπικής Οικονομίας οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

β) Τη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών (γραμμή δημότη)

 1. Ο Βάιος (Άκης) Αναστασίου είναι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισμού.

β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.

 1. Ο Χρήστος Μπούρας είναι κατά τόπον Αντιδήμαρχος Περιφέρειας (τομέας Β), με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Καλλιδένδρου, Κόζιακα και Φαλώρειας.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.

γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.

δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.

ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.

Ολοι οι αντιδήμαρχοι μπορούν  να τελούν πολιτικούς γάμους.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ορίζονται αναπληρωτές για την άσκηση των καθηκόντων του, o αντιδήμαρχος κ. Σωτήριος Σακκάς και ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ψύχος. Σε κάθε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος ή ο Σύμβουλος στον οποίον έχουν εκχωρηθεί αντίστοιχες αρμοδιότητες».

Πρόεδροι Δημοτικών Επιχειρήσεων

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Νίκος Λέρας θα αντικαταστήσει στην προεδρεία της ΔΕΥΑΤ τον Τάκη Παζαΐτη από 09/04/2018 κι ο Χριστόφορς Ρόμπος τον Άκη Αναστασίου στην Αστική Ανάπτυξη από 09/04/2018.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ