Αγιασμός στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο

Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο νεοϊδρυθέντα  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 9.00 το πρωί στον Πυργετό Τρικάλων.Το σχολείο ιδρύθηκε με  κοινή Υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Χουλιαράκη, με αριθμ. 100574/Δ3/15-06-2017  (Τεύχος Β’ 2155/23.06.2017) και με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η δημιουργία του νέου σχολείου ικανοποιεί μια χρόνια ανάγκη της Δημόσιας Εκπαίδευσης των Τρικάλων και αποτελούσε αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονέων και όλων των τοπικών αρχών της πόλης. Με την απόφαση ίδρυσης του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Τρικάλων, αναβαθμίζεται η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση στον τόπο μας και ανοίγονται πολλές προοπτικές για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, που πρόκειται να εγγραφούν στο σχολείο αυτό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ