Αυξάνονται οι φυσικοθεραπευτές στη Θεσσαλία-Κατά 8,2% περισσότεροι το 2016 σε σχέση με το 2015 στην Περιφέρεια 

 

Αυξητική τάση παρουσιάζει ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η Θεσσαλία κατέχει πρωτιά σε ό,τι αφορά στο ποσοστό αύξησης σε επίπεδο περιφερειών όπως προκύπτει από τα στοιχεία της  έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών κι αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη.Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών κατά το 2016 ανήλθε σε 7.571 έναντι 7.213 το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (8,2%) ενώ το μικρότερο στην Περιφέρεια Κρήτης (1,8%). Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα από το 2011 έως το 2016 παρουσιάζει αυξητική τάση, ήτοι 5.582 φυσικοθεραπευτές το 2011 σε 7.571 το 2016 που αντιστοιχεί σε αύξηση 35,6%.

Αριθμός φυσικοθεραπευτών ανά κατοίκους

Επιπρόσθετα, ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους κατά το 2016 είναι 7,0 ενώ η μικρότερη τιμή 3,9 εμφανίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην Περιφέρεια Αττικής (45,6%), δηλαδή περίπου το ήμισυ των επαγγελματιών του εν λόγω κλάδου, με δεύτερη την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (17,3%) κι ακολουθούν η Θεσσαλία (5,4%), η Δυτική Ελλάδα (5,2%) και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (5%). Όλες οι άλλες Περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5% με τα μικρότερα ποσοστά στη νησιωτική Ελλάδα και στη Δυτική Μακεδονία.

Η έρευνα

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η έρευνα διενεργείται από το 2004 και τα στοιχεία αναφέρονται στα εγγεγραμμένα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών με άδεια άσκησης επαγγέλματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Η απογραφή των φυσικοθεραπευτών διενεργείται σε ετήσια βάση.

Ανεργία

Παρόλα αυτά η ανεργία φαίνεται πως πλήττει και τους φυσικοθεραπευτές και συγκεκριμένα τον έναν στους τέσσερις φυσικοθεραπευτές σύμφωνα με τα συμπεράσματα άλλης έρευνας  που διεξήχθη για λογαριασμό του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), στο πλαίσιο του Βαρόμετρου Επαγγελματιών Υγείας – Βαρόμετρου HCB. Πρόκειται για ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) με σκοπό τη σκιαγράφηση της γενικότερης επαγγελματικής συγκυρίας στο χώρο της ΠΦΥ. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 30 Μαρτίου 2016 ως τις 28 Απριλίου 2016, σε δείγμα 733 φυσικοθεραπευτών από διάφορες περιοχές της χώρας. Από αυτούς οι 520 εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Από τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι ένας στους τέσσερις φυσικοθεραπευτές είναι άνεργος, ενώ ο ένας στους δύο νέους επιστήμονες είναι απαισιόδοξος ως προς το επαγγελματικό του μέλλον. Παρά την εμπειρία τους και την υψηλή επιστημονική τους επάρκεια, οι φυσικοθεραπευτές σε ποσοστό 47,6% δεν βλέπουν επαγγελματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Η υψηλή φορολογία, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ, το clawback και το rebate, καθώς και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον κλάδο της φυσικοθεραπείας.

Να σημειωθεί ότι το 2015 ο ένας στους δύο φυσικοθεραπευτές δυσκολεύτηκε να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές του και το 37,9% να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ